×
  • Αρχική /
  • Blog /
  • Διατροφή και Τριχόπτωση: Τι πρέπει να προσέξει ένας χορτοφάγος;
espa
Διατροφή και Τριχόπτωση

Η χορτοφαγία (στις διάφορες μορφές της) αποκτά στις μέρες μας ολοένα και μεγαλύτερο γόνιμο έδαφος, καθώς ακόμα και στη χώρας μας προτάσσονται τα πλεονεκτήματά της έναντι στην πρότερη επικρατούσα άποψη που την συνέδεε με παλαιότερες μνήμες που παρέπεμπαν σε φτώχεια και ασιτία.

Είναι, ωστόσο, δεδομένο ότι μία διατροφή η οποία στερείται σε άλλες περιπτώσεις περισσότερο και σε άλλες λιγότερο διατροφικών επιλογών, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ελλείψεις κάποιων βασικών διατροφικών στοιχείων απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή ως προς το διαιτολόγιο προκειμένου να επιτευκτεί η απαραίτητη ισορροπία.


Κληση

Δωρεάν
Ραντεβού