Η κλινική Hair Transplant είναι η πρώτη στην Ελλάδα που εφήρμοσε και εφαρμόζει τον συνδυασμό δύο τεχνικών FUE & Microstrip, δίνοντας εκπληκτικά αποτελέσματα. Με το συνδυασμό των δύο τεχνικών δίνεται η δυνατότητα λήψης επιπλέον 1.000- 1.500 μοσχευμάτων (μία μεμονωμένη τεχνική κατά μέσο όρο δίνει 2.000), οπότε μπορούμε να τοποθετήσουμε 3.000- 3.500 μοσχεύματα ανά συνεδρία.