Τα στάδια της ανδρογενετικής αλωπεκίας

Η ανδρρογενετική αλωπεκία αποτελεί το πλέον διαδεδομένο είδος ανδρικής τριχόπτωσης και έναν από τους πλέον διαδεδομένους στις γυναίκες.

Αν και από πολλούς θεωρείται ως αποτέλεσμα της γήρανσης, στην πραγματικότητα η ηλικία θεωρείται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο σε σχέση με την δράση των άλλων δύο παραγόντων της ευαισθησίας, δηλαδή της ρίζας της τρίχας στην δράση της ορμόνης DHT, αλλά και της ίδια της εκφυλιστικής δράσης της παραπάνω ορμόνης.

Η εξέλιξη του συγκεκριμένου τύπου τριχόπτωση ακολουθεί προοδευτική πορεία ξεκινώντας από το μπροστινό μέρος του τριχωτού αρχικά και την κορυφή μετέπειτα και επεκτεινόμενο σταδιακά προς τα πλάγια και πίσω.

Οι δύο τελευταίες περιοχές είναι οι μόνες που παραμένουν ανέπαφες στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις.

Η εξέλιξη της παραπάνω πάθησης στους άντρες περιγράφεται με βάση τις βαθμίδες της κλίμακας Norwood (Hamilton-Norwood).

Στη δεκαετία του ’50 ο James Hamilton δημιούργησε μία κλίμακα με επτά στάδια μέσα από τα οποία γινόταν φανερή η προοδευτική εξέλιξη της ανδρικής τριχόπτωσης.

Αργότερα, η παραπάνω κλίμακα αναθεωρήθηκε και από τον O’Tar Norwood.

Η κλίμακα που τελικά προέκυψε είναι γνωστή με το όνομα Hamilton- Norwood ή απλά Norwood.

Καθώς η παραπάνω κλίμακα απεικονίζει την εξελικτική πορεία της ανδρογενούς αλωπεκίας γίνεται φανερό ότι όσο πιο προχωρημένο είναι το στάδιο τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια μαλλιών.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να διευκρινιστεί ότι η χρονική διάρκεια της μετάβασης από το ένα στάδιο στο επόμενο δεν είναι καθορισμένη, καθώς ο ρυθμός της αραίωσης μπορεί να διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο.

Έτσι, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η απώλεια μαλλιών να γίνεται σταδιακά, σε άλλες η δυσδιάκριτη αραίωση να διαρκέσει για πολλά χρόνια και να εξελιχθεί ραγδαία οδηγώντας στα τελικά στάδια της παραπάνω κλίμακας σε μικρό συγκριτικά διάστημα σε σχέση με την πρότερη εξέλιξη.

 • Μέσα από τα στάδια που αντιστοιχούν στις βαθμίδες της παραπάνω κλίμακας γίνεται η διάγνωση του βαθμού της τριχόπτωσης και επιλέγεται η κατάλληλη θεραπεία.

  Μπορεί να βρει κανείς πολλές παραλλαγές της ανδρικής τριχόπτωσης.

  Παρακάτω παρουσιάζονται οι πλέον τυπικές.

  Βαθμίδα 1

  Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από ελάχιστη αραίωση που ουσιαστικά είναι μη παρατηρήσιμη.

  Η αραίωση σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατόν να μην αφορά σε ανδρογενετική αλωπεκία αλλά σε τριχόπτωση λόγο γήρανσης, κάτι για το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει σύγχυση.

  Βαθμίδα 2

  Αυτή η βαθμίδα ανταποκρίνεται σε μικρή ποσότητα απώλειας μαλλιών που εντοπίζεται στην μετωπιαία γραμμή των μαλλιών.

  Απώλεια μαλλιών από την κεντρική μετωπιαία γραμμή με αποδυνάμωση της τριχοφυΐας στο μπροστινό τμήμα του τριχωτού.

  Βαθμίδα 3

  Στάδιο κατά το οποίο παρατηρείται περεταίρω υποχώρηση της μετωπιαίας γραμμής με το σχηματισμό ενός έντονου Μ.

  Για πρώτη φορά το αποτέλεσμα της αραίωσης αποκτά «αισθητική σημασία».

  Εντονότερη υποχώρηση της μετωπιαίας γραμμής με επέκταση της περιοχής με αποδυναμωμένη τριχοφυΐα.

  Απώλεια μαλλιών στην κορυφή (κορώνα) του τριχωτού της κεφαλής.

  Βαθμίδα 4

  Στο στάδιο αυτό παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη αραίωση τόσο της μπροστινής γραμμής των μαλλιών όσο και της κορυφής, με τάση συνένωσης των δύο περιοχών αραίωσης.

  Επέκταση της αραίωσης που λαμβάνει χώρα στο μπροστινό και στο πάνω μέρος του τριχωτού της κεφαλής με τον σχηματισμό ημικυκλίου.

  Βαθμίδα 5

  Επέκταση της απώλειας μαλλιών από το μπροστινό και επάνω μέρος του τριχωτού της κεφαλής τα οποία ενώνονται με μία περιοχή αποδυναμωμένης τριχοφυΐας.

  Συνένωση των περιοχών αραίωσης του μπροστινού και επάνω μέρους του τριχωτού της κεφαλής.

  Βαθμίδα 6

  Η βαθμίδα αυτή χαρακτηρίζεται από την επέκταση της αραίωσης προς το πλαϊνό και πίσω μέρος του τριχωτού.

  Βαθμίδα 7

  Περαιτέρω επέκταση της αραίωσης προς τα πλάγια και προς τα πίσω με αποτέλεσμα την υποχώρηση της τριχοφυΐας σε κάθε σημείο πέραν της βρεγματικής (πλαϊνής) και ινιακής (πίσω) χώρας.

Leave a comment

This site is registered on wpml.org as a development site.