Μεταμόσχευση φρυδιών

Μεταμόσχευση Όφρεων & Αποκατάσταση Μεταμοσχεύσεις Όφρεων

Τα φρύδια είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του προσώπου που βοηθούν να καθορίσουν τον τρόπο που δείχνουμε εξωτερικά.

Από πολλές απόψεις, τα φρύδια είναι πιο σημαντικά για την εμφάνιση ενός ατόμου σε σχέση με τα μαλλιά του τριχωτού της κεφαλής, καθότι κατέχουν μια πιο κεντρική θέση στο πρόσωπο και χρησιμεύουν για να πλαισιώνουν τα μάτια (το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο του προσώπου).

Σε αντίθεση με την απώλεια των τριχών του τριχωτού της κεφαλής, η απώλεια των φρυδιών δεν θεωρείται ως μια φυσική διαδικασία και επομένως δεν είναι αποδεκτή κοσμητικά.

Τα φρύδια μπορεί να χαθούν για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των νοσημάτων του θυρεοειδούς και άλλες συστηματικές νόσους, όπως η γυροειδής αλωπεκία, τα εγκαύματα, τα τατουάζ, οι λοιμώξεις, η επαναλαμβανόμενη αποτρίχωση, η συγγενής αδυναμία στην αύξησή τους καθώς και σε μια γενετική τάση των όφρεων να λεπταίνουν, ή και να εξαφανίζονται, με την πάροδο του χρόνου.

Οι αποκαταστάσεις των φρυδιών είναι παρόμοιες με τις διαδικασίες μεταμόσχευσης των μαλλιών, που διεξάγονται και στο τριχωτό της κεφαλής στο ότι για την περίπτωση των κατάλληλων υποψηφίων, τα μεταμοσχευμένα μαλλιά είναι μόνιμα.

Ωστόσο, επειδή τα φρύδια έχουν τις δικές τους μοναδικές ιδιότητες, οι μεταμοσχεύσεις φρυδιών διαφέρουν από τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε διάφορα σημαντικά σημεία.

Η κατεύθυνση των τριχών στα φρύδια αλλάξει δραματικά στα διάφορα μέρη του μετώπου.

Στην περιοχή των φρυδιών πλησιέστερα της μύτης, οι τρίχες έχουν φορά προς τα πάνω.

Οι τρίχες σε όλη την κορυφή του φρυδιού έχουν φορά προς τα έξω και προς τα κάτω.

Οι τρίχες στο κάτω μέρος του μετώπου μεγαλώνουν προς τα έξω αλλά και προς τα πάνω.

Αυτό το σχήμα προκαλεί την ανάπτυξη τριχών στη μέση των φρυδιών με τρόπο που να συγκλίνει και να σχηματίζει ένα λεπτό φυσικό ύψωμα που διαγράφει οριζόντια διά της μέσης γραμμής του κάθε φρυδιού.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του τριχωτού των φρυδιών είναι ότι οι τρίχες προβάλουν από το θυλάκιο σε μια πολύ οξεία γωνία, έτσι ώστε η τρίχα μεγαλώνει στο ίδιο επίπεδο παράλληλα με την επιφάνεια του δέρματος.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα μαλλιά του τριχωτού της κεφαλής, όπου η γωνία μεταξύ αυτών και του δέρματος της κεφαλής μπορεί να είναι και 45 μοίρες.

Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό των φρυδιών είναι ότι οι τρίχες μεγαλώνουν ως μεμονωμένες μονάδες, και όχι όπως το κλασικό 1 – 4 τρίχες/ μονάδα τριχοθυλακίου που είναι από τα πιο συχνά χαρακτηριστικά των μαλλιών του τριχωτού της κεφαλής.

Το τέταρτο διακριτικό στοιχείο της τρίχας των φρυδιών είναι ότι ο κύκλος αύξησης της τρίχας είναι πολύ σύντομος.

Αυτό σημαίνει ότι οι τρίχες των φρυδιών θα μεγαλώσουν (anagen/αναγέννηση) μόνο για περίπου 4 μήνες πριν την έναρξη της φάσης ηρεμίας (telogen) και πέσουν.

Σε αντίθεση με το παραπάνω, τα μαλλιά του κρανίου έχουν μια φάση ανάπτυξης που μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 7 έτη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι τρίχες του τριχωτού της κεφαλής να μπορούν να αυξηθούν πολύ περισσότερο.

Η πιο σημαντική πτυχή της μεταμόσχευσης φρυδιών είναι το να ακολουθηθεί η κατεύθυνση των φυσικών μαλλιών τριχών πολύ στενά.

Οι περιοχές – δέκτες για τις τρίχες θα πρέπει να προετοιμάζονται με μια πολύ λεπτή (σε διάμετρο) βελόνα οδηγό που κυριολεκτικά θα επαλείφει κατά μήκος της επιφάνειας του δέρματος, καθώς θα καθορίζονται τα σημεία εμφύτευσης, πρακτική που θα διασφαλίσει ότι τα μαλλιά θα βρίσκονται όσο το δυνατόν στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του δέρματος καθώς οι νέες τρίχες μεγαλώνουν.

Ένα άλλο σημαντικό μέρος της αποκατάστασης των φρυδιών είναι ότι μόνο μεμονωμένοι θύλακες τριχών μπορεί να χρησιμοποιηθούν.

Δεδομένου ότι φυσικά το τριχωτό της κεφαλής αποτελείται από 1 έως 4 τρίχες ανά τριχοθυλάκιο, οι τρίχες που λαμβάνονται από την περιοχή αυτή πρέπει να υποδιαιρούνται σε μοσχεύματα 1 τρίχας με τη χρήση ενός σκοπικού μικροσκοπίου.

Από τεχνικής απόψεως λοιπόν, η μεταμόσχευση φρυδιού δεν είναι πραγματικά μεταμόσχευση τριχο-θυλακικών μονάδων, αλλά μάλλον μια εξαιρετικά εκλεπτυσμένη μορφή μικρο-μεταμόσχευσης.

Επιπλέον, όταν τα μαλλιά του ασθενούς είναι κυματιστά ή σγουρά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να περιστρέψουμε τη φορά αυτών των μαλλιών, έτσι ώστε η καμπύλη της τρίχας που θα εμφυτευθεί να ακολουθεί τη φυσική καμπύλη των φρυδιών.

  1. Χρήση ενιαίας (και μιας μόνο) τρίχας στη μεταμόσχευση και όχι μοσχεύματα πολλαπλών τριχοθυλακίων.
  2. Οι τρίχες θα πρέπει να περιστραφούν για να ακολουθούν τη φυσική καμπύλη του μετώπου και κατά προέκταση και του φρυδιού.
  3. Τα μεταμοσχευμένα μαλλιά πρέπει να εμφυτεύονται όσο το δυνατόν πιο επίπεδα (παράλληλα) ως προς την επιφάνεια του δέρματος.
  4. Τα μεταμοσχευμένα μαλλιά πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομοιάζουν τις αλλαγές στη φυσική κατεύθυνση των μαλλιών στα διάφορα μέρη του φρυδιού, δηλαδή με τις επάνω τρίχες των φρυδιών να προβάλουν λίγο προς τα έξω και ελαφρώς προς τα κάτω και τις χαμηλότερες (τρίχες στο τελείωμα του φρυδιού) να προβάλουν προς τα έξω και να έχουν ελαφρώς φορά προς τα άνω, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία της αμοιβαίας κορυφογραμμής που δίνει στα φρύδια την φυσικότητά τους.

Παρόλο που η μεταμόσχευση των φρυδιών είναι μια ασφαλής και αισθητικά κομψή διαδικασία, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε πριν υποβληθεί κανείς σε αυτού του είδους την αποκατάστασης μαλλιών.

Όπως και με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής, τα μεταμοσχευμένα μαλλιά στα φρύδια θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και συνεπώς πρέπει να κόβονται κι αυτά περιοδικά.

Πέραν του ότι αυτό μπορεί και να αποτελεί μια μικρή ενόχληση γενικά, το κόψιμο των συγκεκριμένων μαλλιών αφήνει μια τελική όψη μετά την κοπή που δεν είναι τόσο λεπτεπίλεπτη όπως συμβαίνει με τις λείες άκρες στο τελείωμα των άθικτων τριχών του φυσιολογικού φρυδιού.

Κατά τη διαδικασία της επούλωσης, όλες οι τομές τείνουν να συγκλίνουν.

Όταν γίνεται αυτό στις περιοχές – υποδοχής του μοσχεύματος, υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξει ελαφρώς ο επίπεδος προσανατολισμός τους και μερικές φορές αυτό επιφέρει ως αποτέλεσμα τα φρύδια σε εκείνες τις περιοχές να είναι ελαφρώς πιο ανορθωμένα από ότι θα ήθελε κανείς.

Σε αντίθεση με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών, όπου οι μεταμοσχευθείσες τρίχες λαμβάνονται από ένα άλλο μέρος του τριχωτού της κεφαλής και ταιριάζουν τέλεια, στις μεταμοσχεύσεις φρυδιού, τα μοσχεύματα έχουν ληφθεί από ένα μέρος του σώματος εκτός από των φρυδιών και συνεπώς, εκείνα θα φέρουν ελαφρώς διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τόσο το ρυθμό ανάπτυξης όσο και την εμφάνισή τους.

Αν είναι διαφορετικά, τότε με την πάροδο του χρόνου, οι μεταμοσχευμένες αυτές τρίχες θα αρχίσουν σιγά-σιγά να προσεγγίζουν την αναπτυξιακή πορεία και τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων τριχών των φρυδιών.

Η εμφάνιση των μεταμοσχεύσεων φρυδιών θα ωριμάσει και θα τελειοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους περίπου.

Κάντε το πρώτο βήμα στην θεραπεία της τριχόπτωσης! Κλείστε το πρώτο σας ραντεβού σε ένα από τα ιατρικά κέντρα μας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κλείσουμε ένα εντελώς δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού για εξέταση. Η διάγνωση γίνετε από τον Δρ. Ιωάννη Παπαγελόπουλο (MD, PhD).


Σας Ενδιαφέρει

Γιατί μεταμόσχευση μαλλιών με εξειδικευμένο ιατρό και όχι σε υποτιθέμενα εξειδικευμένα κέντρα

Η τριχόπτωση αποτελεί μια κατάσταση την οποία τόσο άντρες και γυναίκες αντιμετωπίζουν και από την οποία θέλουν να απαλλαγούν. Καθώς όμως υπάρχουν πολλοί γιατροί πρέπει να αποφασίσετε ποιος θα είναι

Διαβάστε Περισσότερα »

Τριχόπτωση Μετά Από Λοίμωξη Covid-19

Έπειτα από έρευνες που δημοσιεύτηκαν (Lambert et al, 2020) και την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD), οι ασθενείς παρατηρούν λέπτυνση των τριχών ή και αξιοσημείωτη τριχόπτωση ως αποτέλεσμα λοίμωξης με τον COVID-19. Ωστόσο, δεν υπάρχει

Διαβάστε Περισσότερα »

Τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction) θεωρείται η πιο εξελιγμένη διαδικασία μεταφοράς μοσχευμάτων σταθερής τριχοφυΐας των τελευταίων χρόνων. Παρουσιάστηκε λίγο μετά το 2000 και θεωρείται σταθμός στην ιστορία

Διαβάστε Περισσότερα »